תרומות ומעשרות בלימון

שאלה

יש לי מינוי אצלכם וקבלתי את הוראות מעשרותץ אבל.....אני לא הצלחתי להבין איך אני עושה מעשר להלימונים מהגינה. עד עכשיו רק לקחתי מאית וברכתי את הברכות מהמגנט שקבלתי. האם יש עוד משהו שאני צריכה לעשות?

תשובה

שלום וברכה

את צריכה לקחת קצת יותר ממאית מהפירות ולומר את כל הנוסח. אם מדובר בפירות שגדלו בגינה יש לומר גם את הברכות לפי מה שכתוב בנוסח. אם העץ מבוגר ואינו נטע רבעי, יש לדלג על מה שכתוב לגבי נטע רבעי. יש לומר את הנוסח גם לגבי מעשר שני וגם לגבי מעשר עני כפי שכתוב בנוסח. אח"כ יש לעטוף את המאית + בשקית ולהניח בצד עד אשר יתחילו להירקב ואז ניתן להשליך לאשפה.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | י"ט שבט תשע"ח 18:28