תערובת שמנים

שאלה

שלום רב מסקתי זיתים עם אחי מעצים הגדלים בשטחי היישוב (לאחר תיאום עם המזכירות שאין לה עניין בפירות). בנוסף מסקנו עץ אחד גדול בחצר פרטית וכל הזיתים נעצרו יחד לשמן. להבנתי, גם לדעה שיש לעשר מפירות ההפקר ביישוב הרי שזו דרגת חיוב שונה מהזיתים שמהעץ הפרטי. איך עלי לעשר כעת את פך השמן שבידי?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אני מתייחס כאל הפקר הפטור מתרו"מ. אלא שיש עץ אחד שחייב בתרו"מ, מכיוון שהכל כבר נעשה שמן, ואנו פוסקים שיש בילה בלח, א"כ צריך להפריש את העץ יחסית לשאר העצים, דהיינו אם קטפתם 5 עצים (4 עצים פטורים   ו -1 עץ החייב שמשקל כל פירותיו הוא y) יש להפריש שמן מהפך, כמות  של (y/99 כפול 5), כך שבכמות הנ"ל יש לפחות מאית ומשהו (תרומה גדולה ותרומת מעשר של העץ החייב) וכל השאר חולין.  אבל כיוון שזו תערובת יש להפריש כמות כפולה באופן יחסי. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג חשון תשע"ט 2:02