שלום מה הנפקא מינא המעשית להפרשה. בשנת מעשר שני. לברכות ולגידולי פירות בגינתנו

שאלה

שלום מה הנפקא מינא המעשית להפרשה. בשנת מעשר שני. לברכות ולגידולי פירות בגינתנו

תשובה

שנת תשע"ט הינה שנה רביעית לשמיטה והיא שנת מעשר שני . דהיינו שמכל הירקות הנקטפים החל מר"ה  יש להפריש מעשר שני ולחלל אותם על מטבע. אך פירות האילן שנת מעשר שני יחל רק בטו בשבט תשע"ט  וכל שיחנוט לאחר טו בשבט תשע"ט יהיה  חייב בהפרשת מעשר שני וחילולו על מטבע.

בשנת מעשר שני , לאחר שאנו קוראים שם מעשר שני על חלק מן הפירות אנו מחללים אותם על מטבע  (המנויים לבית האוצר יש מטבע המיועד לכל מנוי בבית האוצר ולא צריך לקחת מטבע נוסף) ולפני אמירת החילול יש לברך ברכה "לפדות מעשר שני" . 

רבני מכון התורה והארץ | ג' תשרי תשע"ט 10:19