תרומות ומעשרות מיין ביתי המיוצר בשלבים

שאלה

במשפחתנו מכינים מידי שנה יין בתהליך שבו מאותם ענבים מוצאים יין בשלושה שלבים. שלב ראשון של תסיסה של הענבים השלמים בתוספת הסוכר במיכלים כחודש ואז מוציאים את הנוזל. שלב שני הוספת מים וסוכר לתסיסה נוספת של חודש נוסף ושוב הוצאת יין וחזרה על השלב השני.

כמובן שבכל שלב האיכות והחוזק של היין יורד. איך מבצעים את התרומה והמעשר מהתוצרת, האם לכל שלב או רק לראשון שאיכותו גבוהה?

תשובה

אפשר להפריש על היין ועל החרצנים והזגים וכמבואר ברמב"ם (תרומות פ,ד הכ"א), ולומר במפורש שההפרשה היא גם על הבלוע בזגים והחרצנים והזגים, ואז אין צורך לעשר שוב את היין השני.

אפשר גם כן להפריש רק מהיין שנשלה מהבור והחבית ולאחר מכן מהייין השני וכן מהשלישי, ואז יש לומר שאין רוצים להפריש על הבלוע בחרצנים ובזגים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |