?מעשרות בשביעית

שאלה

כעת, לכשקונים פירות וירקות מהשוק, באים הביתה ומעשרים אותם וקוראים הנוסח. איך כל זה נמשך בשנה השביעית?

אז לא שייך לא מעשר עני ולא מעשר שני, ובוודאי שצריך להיות שינוי בנוסח. איני נכנס בפרטי פרטים אודות מה נמכר בשוק ומה יש להרהר אחריו? אם כן אין לדבר סוף.

תשובה

השנה היא שנה ששית וצריך להפריש תרו"מ, רוב הירקות הם מעשר עני ואילו הפירות עדיין מעשר שני (יש כבר חלק שיש בהם מעשר עני). בשנה השביעית ג"כ המדד הוא לפי החנטה ופירות שחנטו אחר ר"ה של שביעית דינם כשל שביעית ואלו שחנטו קודם דינם כשל ששית.

יש בתחילת השנה השביעית לוחות מסודרים המבהירים מתי הפירות חייבים במעשר ואילו פירות הם הפקר של שביעית.

בברכת חג שמח
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |