מה עושים עם מה שהפרישו "מראש" ?

שאלה

אני מבין כי נוסח ההפרשה מראש מחייב שהפירות שהפריש יהיו קיימים בשעה שקוטף ורוצה לאכול על סמך מה שהפריש קודם. אם הבנתי נכון, אזי צריך במקרה זה לשמור את הפרי המופרש במקרר, כך שיהיה ראוי לאכילה ולהפרשה במהלך הזמן שרוצה לקטוף ולסמוך על הפרשה זו. האמנם?

 

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'
אמנם צדקת בדבריך, ולאחר הזמן שנקבע יש לנהוג בו ככל תרומות (לעטוף ולהניח).
שבת שלום יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום 

 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כסליו תשע"ו