הפרשת תרומות ומעשרות מפירות יבשים

שאלה

האם יש צורך להפרשי תרו"מ מפירות יבשים, אם כן, האם הנוהל דומה, ואם לא, מדוע?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

חלק גדול של הפירות היבשים הוא מיבוא ועל כן אין צורך להפריש תרו"מ, אבל בפירות מהארץ צריך להפריש תרו"מ, ההפרשה היא כפי שמפרישים בלח.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |