אם אני עושה את המטבע לתרומות ומעשרות במכון, כל פעם כשאני מכניס את הפירות הביתה אני צריך רק לברך?

שאלה

שלום הרב! אם אני עושה את המטבע לתרומות ומעשרות במכון התורה והארץ, אז כל פעם כשאני מכניס את הפירות הביתה אני צריך רק לברך?

 

תשובה

בס"ד

שלום רב

 

הכוונה לומר את נוסח ההפרשה במלואו, ולגבי הברכה על חילול מעשר שני אם מדובר בפירות הקיץ הקרוב, וכן על פירות הדר שנקטפו אחרי ט"ו בשבט, אזי לברך על הפרשת תרומות ומעשרות, לומר את הנוסח ולחלל מעשר שני בלי ברכה. ובפירות חורף האחרים לברך את שתי הברכות.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד