אכילת פירות כשלא רואה את פני הבית

שאלה

שלום ותודה. האם יהיה מותר לקטוף יותר מפרי אחד מהגינה שלי כאשר הגינה רחוקה מהבית, כלומר הגינה לא רואה את פני הבית ואני אוכל הפרות מחוץ לבית?
תודה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

הגדרת חצר היא בשלשה תנאים, כמבואר ברמב"ם מעשר פ"ד ה"ח, אם יש בה שלשה תנאים אלו הרי זה כבית ולכן חייב בתרו"מ. אין דין שיהא סמוך לבית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |