רוב יושביה עליה

שאלה

ב"ה שבוע טוב הרב רציתי לשאול ב"ה זכינו להקמת המדינה ולקיבוץ גלויות ולחדש את המצוות התלויות בארץ רצתי לשאול לפי הנתונים אנחנו לקראת רוב יושביה עליה ובנוסף מכון המקדש נערך לשריפת פרה אדומה שנולדה להם לפני כשנה ואם היא לא תיפסל ויתאפשר הלכתית לטהר עם האפר שלה מטומאת מת דבר שיחדש את נושא הטהרה בעם ישראל שהיה שמור עד כה לענייני דינה ועליה להר הבית בעיקר 1. לגבי דיני המצוות התלויות בארץ שאז הם היו מדאוריתא מה הערכות שלכם ואיך אנחנו צריכים להיערך לשנגיעה למצב זה ? 2. מה המשמעות שזה יצור לגבי היתר מכירה בשמיטה וערבה דרומית וכו' 3. מה המשמעות לגבי שמירת טומאת וטהרה של תרומות ומעשרות הפרשת חלה בטומאה וכו' תודה רבה ושנזכה לבניין המקדש וביאת הגואל והגאולה השלימה בקרוב אמן

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


המשמעות של רוב יושביה עליה הוא בייחוד לענין תרו"מ. בשאר הדברים שמיטה ויובל יש עוד תנאים כגון: שכל שבט מכיר נחלתו, וכן שמירת היובל לפי ההקש בין שביעית ויובל. על כן עיקר הדיון שיעלה הוא לעניין רוב יושביה עליה שלשיטת הרמב"ם (וכך אנו פוסקים) הוא גורם שתרו"מ הם מדרבנן ואם יהיו רוב ישראל בארץ, יש דעות שיהיה חיוב מדאוריתא. אבל גם בשאלה זו יש רבים שחלוקים וסוברים שצריך שיהיו רוב יושביה בשעה שעלו לארץ (בימי עזרא) ורוב לאחר מכן לא מועיל, כמו כן יש שמזקיקים עוד פעולה של קידוש בארץ על מנת להתחייב בתרו"מ מדאורייתא. ויש עוד ספקות הלכתיים בנושא. אבל בודאי שכשאר יהיו רוב יושביה עליה, ההקפדה על תרו"מ תהיה מחוייבת יותר, ולא יוכלו להקל בספקות שונים שכיום מוגדרים כספק דרבנן לקולא. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג ניסן תשע"ט 18:36