עצים בחצר בית

שאלה

בעניין עצים הגדלים בחצר בית, נסתפקתי אי דינם כשדה או כבית לעניין חיובם בתו"מ. באם ישנם דעות לכאן ולכאן, אשמח לדעת את כל השתלשלות השקו"ט עד לפסק. בתודה מראש.

תשובה

דינם כבית. עי' בספרי חבל נחלתו חלק יב סימן לו. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ח שבט תשע"ו 11:11