ספק ספקא במחלוקת באיסור דרבנן

שאלה

שלום הרב ראיתי בתשובות שלכם לגבי גידולים בחלון וגם לגבי תבלינים שמומלץ להפריש ללא ברכה. אם מגדלים את התבלינים (כמו בזיליקום) בחלון ומכניסים לבית דרך החלון האם צריך עדיין לעשר או שאפשר להגיד שיש ספק ספקה ולא צריך לעשר? תודה רבה!

תשובה

ב"ה


שלום וברכה


לגבי בזיליקום זהו תבלין שנאכל יחד עם הסלט, ולכן קשה להקל אם זה נכנס דרך החלון, כיוון שדינו כשאר ירקות שאף אחד לא פוטר אותם מהפרשה אם נגמרה מלאכתם אף שמדובר בספק דרבנן.

אכן לגבי תבלינים המיועדים לתה שאינם נאכלים כלל ועיקר, שלדעת רוב האחרונים הם פטורים לגמרי מהפרשה. יתכן להקל אם נכנסו לבית לפני גמר מלאכה מדין "ספק ספקא".


בברכת התורה והארץ 

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | כ"ט סיון תשע"ח 12:52