נבטים

שאלה

האם יש צורך להחמיר בהפרשת תרומות ומעשרות על נבטים שגדלים בנפה מעל צלחת? אני מתיז על הנבטים כמה פעמים מים כל יום. הנבטים גדלים על המים. ב. האם יש לוודא שמהגרענים אותם אני מנביט הופרשו תרומות ומעשרות?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


התוס' (שבת נא) אומר שכל דבר שגדל מעצמו בבית אין צורך להפריש תרו"מ. אבל אם אדם רוצה לגדל בביתו ועושה פעולות על מנת לגדלם, לדעת הגר"מ אליהו זצ"ל יש להפריש תרו"מ, אפילו בברכה, אבל להלכה נראה שאין לברך בגלל ספקות שונים. 

בודאי שיש לבדוק שהנבטים הופרשו מהם תרו"מ. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה אייר תש"פ 10:02