תרומות ומעשרות לעניים

שאלה

האם צריך לתת כיום מעשר עני לעניים?

תשובה

בס"ד
שלום וברכה

יש לתת מעשר עני לעניים, השנה היא שנת מעשר שני ולא נוהג בה מעשר עני, אבל אי"ה בשנת תשע"ד יחזרו ויתנו לעניים מעשרותיהם.

שבת שלום
בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |