שנת המעשר בפירות האילן

שאלה

אני מבין שהחל מט"ובשבטתשס"ז חלה חובת מעשר עני. אני מגדל עצי פרי בגינתיורציתי לשאול מה עלי לעשות עם היבול של עצים אילו?

תשובה

מהפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תשס"ז יש להפריש מעשר עני. אך לא די בהפרשה, צריך גם לתת את מעשר העני לעניים. לכן הצעתי היא לעשות מינוי בבית האוצר שליד מכון התורה והארץ, שכן זהו פתרון מעשי ופשוט לנתינת מעשר העני. לפרטים אפשר להתקשר לטל' 08/6847325; פקס' 08/6847055; דוא"ל mahon@inter.net.il

הרב יואל פרידמן | שבט-אדר תשס"ז