עניי שכונתך קודמים לקרן מעשרות

שאלה

אם במקום מגורי יש ישיבה ויש משפחות עניות, האם יותר טוב לנתינת מעשר עני מטבל ודאי
לתת להם מלתת לקרן המעשרות?
האם על פירות שחנטו בתשע"א עד טו בשבט תשע"ב חל מעשר עני?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

מי שיודע כיצד לעשות את ההלוואה לעניים, שיהיו מכירי עניים וכל הפרטים ההלכתיים, בודאי מצוה בו יותר מבשלוחו. מי שאינו בקיא בכל הפרטים, עדיף דרך המכונים שבהם יש אנשים שמתמצאים בשאלות אלו.
כל פרי שיחנוט על טו בשבט תשע"ב הוא מחוייב במעשר עני.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |