מעשר עני מפירות הדר - המשך

שאלה

שלום וברכה
הרב כתב בתשובה אודות מעשר עני מפירות הדר שנכנסו משנת מעשר שני לשנת מעשר עני, או להפך: "אם לא עושים תנאי עם העניים מראש יש לכאורה לתת פעמיים מעשר עני גם בשנה שנייה הנכנסת לשלישית ומשלישית לרביעית". איני מבין, הלא נתינת מעשר עני היא נידונית כספק ממון ש’המוציא מחברו עליו הראיה’, וא"כ הרי על העני להוכיח את החיוב?
תודה מראש, גמר חתימה טובה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

במעשר עני יש דין צדק משלך ותן לו, אפילו ספקות הלכתיים נותנים.

גמר חתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |