מעשר עני לאברכים

שאלה

שלום
במאמר "נתינת מעשר עני" של מכון התורה והארץ מובאים דבריו
של הרב שפירא שליט"א שכדי לסמוך על דין מכירי עניים יש לתת
את המעשר למוסד המטפל בעניים קבועים כגון ישיבה או כולל
אברכים.
שאלתי היא האם המוסד שמקבל את הכסף יכול להעביר את הכסף
לתקציבו השוטף או שהמוסד הנ"ל הוא רק צינור להעברת הכסף
לאברכים המתאימים. תודה.

 

תשובה

נראה שראוי ליעדו לאברכים. אולם אם למוסד אברכים, כיון שלכסף
אין סימון מיוחד הוא לא צריך להמיר ממון בממון אלא להעביר לתקציבו
השוטף ומשם להעביר לאברכים.

 

 

הרב יעקב אריאל |