מעשר עני לאברכים- המשך

שאלה

שלום
כבוד הרב ענה לי שצריך לתת את המעשר לאברכים או למוסד
שיש בו אברכים.להבהרת הענין רציתי לשאול כשהמוסד מקבל את
המעשר עני ונותנם לאברכים האם המדובר
שהאברכים יקבלו תוספת על הסכום
הקבוע שהם מקבלים או שהמעשר עני
יהיה מקור נוסף של המוסד למימון ההקצבה הקבועה שהמוסד נותן
לאברכים כך שמבחינת האברכים לכשעצמם לא התחדש שום
דבר וכל החידוש הוא שעכשו יהיה קל יותר למוסד לשלם את
ההקצבות הקבועות של האברכים.תודה.

תשובה

אין הכוונה שצריך להוסיף על מלגות האברכים, שהרי גם הן צדקה
שהמוסד עושה עם האברכים וע"כ יכול להשתמש בכסף שנחסך
לפעולות אחרות עבור המוסד.

הרב יעקב אריאל |