לתרום מעשר עני ל"בית התבשיל"

שאלה

מי שלא מנוי בקרן המעשרות. כאשר מפריש מעשר עני מפירות חצירו,

האם יכול להמיר את הפירות בכסף ולתרום "לבית התבשיל" (למשל).

תודה רבה!

תשובה

בדיעבד אתה יכול לעשות זאת.

הרב יעקב אריאל |