מעשר עני וצדקה

שאלה

בס"ד 1) האם הצדקה שניתנת לקופת הצדקה של בית הכנסת , נחשבת למעשר עני? 2) האם מבקשי הנדבות המתדבקים על דלת הבית נחשבים כמקבלי מעשר עני? 3)האם יש סכום מינימלי שיוצאים חובת נתינת מעשר עני? תודה. שנה טובה.

תשובה

שלום רב.

אקדים הקדמה קצרה ובתוך כך אענה על שאלותיך.

ישנן שתי מצוות שונות: א. מצוות הפרשת מעשר עני ונתינתו. ב. מצוות צדקה.

המצווה להפריש מעשר עני נוהגת בפירות החייבים בתרומות ומעשרות בשנה השלישית והשישית במניין השנים לשמיטה ולא בכסף. ולכן אם הינך קונה במקום עם תעודת כשרות על הפרשת תרומות ומעשרות אינך צריך להפריש מעשר עני או כל מעשר אחר. במקרה ויש לך פירות שלא הופרשו מהם בוודאות תרומות ומעשרות בשנים הנזכרות למעלה, הינך חייב בהפרשת מעשר עני ונתינתו, בנתינת הפירות לעני או לחילופין בנתינה ע"י חברות בבית האוצר. 

שיעור נתינת מעשר עני הוא עשירית מהפירות לאחר שהופרשו מהם: תרומה גדולה, תרומת מעשר ומעשר ראשון.

מצוות צדקה מתייחסת לממונו של האדם. מצווה זו מתקיימת אף בנתינת כסף לקופת בית הכנסת וכן לעניים המגיעים לבית וכו'.  

שנה טובה וגמר חתימה טובה.

הרב שי לוי | ח' תשרי תשע"ט 12:18