מעשר לימון

שאלה

א. באחת התשובות באתר כתב הרב עמיחי לגבי הדרים: "בכל מקרה יש להקפיד שלא להפריש מפירות שנלקטו לפני ט"ו בשבט על פירות שילקטו לאחר ט"ו בשבט." שאלתי: לפי דבריו שם שאנו מחמירים בהדרים הן בתר לקיטה והן בתר חנטה, האם אין צורך להקפיד שגם לא יפרישו מפירות שחנטו לפני טו בשבט על פירות שחנטו לאחר טו בשבט? ב. שתיל שנקנה במשתלה (שע"פ דברי בעל המשתלה היה מונח שם על גבי יריעות ומתחת לגג יריעות) האם מותר לברך על פדיון נטע רבעי שלו (שנה רביעית מנטיעתו בחצר שלנו) או שיש לחוש שמא גם בעציץ שאינו נקוב כבר התחיל המנין במשתלה תודה רבה

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


א. בהדרים מחלקים אותם לשתי קבוצות. א. אתרוג לימון. ב. הדרים רגילים. בכל ההדרים הרגילים אין חנטה בתקופת טו בשבט, כך שאין בעיה כלל, הבעיה היא רק באתרוג ולימון שהם דרים באילן משנה לשנה ולהם לפעמים יש חנטה גם בחורף, ובהם מחמירים בתר לקיטה, ושם מקפידים באמת לא להפריש מלפני טו בשבט על אחרי טו בשבט. 

ב. לא נאמר ממה עשויות היריעות האם פלריג או יריעות פלטסטיק אטומות. 


שבת שלום

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ד שבט תשע"ז 9:33