תשלום לעבודה עברית ממעשר

שאלה

לכבוד הרה"ג המופלא הרב יעקוב אריאל שליטא

שמעתי בשבת איזה דעה בקרב רבנים מסוימים מהציבור שלנו (ציבור דתי לאומי) שהפער כספי שמשלמים למען עבודת עברי אפשר להתחשב בתור מעשר או צדקה
בעקבות כך רציתי לדעת מה דעתו של הרב על העניין, ומה המקור לדעה זאת?

תודה רבה

תשובה

לא נראה לי שמותר להשתמש בכספי צדקה או מעשר לתשלום לעבודה עברית אא"כ הפועלים באמת נזקקים לכך.

הרב יעקב אריאל |