מעשר כספים לצורך לימוד תורה

שאלה

האם ניתן להפריש ממעשר עבור לימוד תורה עצמי?
מדובר על מסגרת לימוד הלכה בתשלום (צורבא מרבנן).
שאלתי מתחלקת לשניים:
1. התשלום הבסיסי אותו כ"א משלום עבור הלימוד.
2. האירגון צריך להגיע למינ. תשלום של הקבוצה הלומדת, שהוא
גבוה מסך הלומדים, האם את ההפרש הזה ניתן לשלם מכספי מעשר?
יכול להיות שאם יחסר הכסף הזה, יתבטל הלימוד של הקבוצה כולה.

תשובה

נראה לי שמותר להעביר מכספי מעשר לשתי המטרות
אומנם אין להשתמש בכספי מעשר לצורך מצוה שאדם מחויב בה אך
אין אדם מחויב ללמוד דווקא במסגרת זו העולה כסף ולכן יש להתיחס
לכך כאל מצוה שאינו מחויב בה ויכול להשתמש בכספי מעשר
עם זאת צ"ע מכיון שאין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ נמצא
שזהו חיובו מעיקר הדין. מיהו יש להניח שיש עוד מסגרות שלבו חפץ בהן
ואין בהן הוצאות

 

 

הרב יעקב אריאל |