מעשר כספים ל"מאמין וזורע"

שאלה

האם יש בעיה לתת ממעשר כספים ל"מאמין וזרע" למרות שבסוף הדבר בס"ד הכסף יוחזר.

תשובה

אם הכסף יוחזר תחזור ותעשה בו גמ"ח או צדקה נוספת.

הרב יעקב אריאל |