מעשרות בכסף

שאלה

שלום,
שמעתי שיש דבר כזה שצריך לתת מעשר מהכסף שאתה מרוויח.
לא בדיוק הבנתי את זה.
האם כל אחד צריך לתת מעשר מהכסף?
האם מכל סכום צריך לתת?
אם עשיתי בייביסטר וקיבלתי כסף אני צריכה מזה לתת מעשר?
האם יש ברכה מסוימת? ומה עושים עם הכסף הזה אחר כך?

תודה מראש, וסליחה על כמות השאלות...

תשובה

שלום לך הדס, וברכת שנה טובה.

לגבי חובת נתינת מעשר כספים היינו עשירית מהרווחים בכל פעולה שאדם עושה. ולכן גם מבייביסיטר יש צורך לתת עשירית לעניים. נתינה זו היא ככל מעשה צדקה שאין מברכים עליה. ולכן לאחר שיצטבר כסף מסויים יש לתתו לעניים. בכל מקרה אין לעכב מעשר כספים יותר משנה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף.

אתר מכון התורה והארץ: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/20/2013 2:14:35 AM