דחיית מעשר כספים

שאלה

האם ניתן לדחות את הפרשת מעשר הכספים?
אם כן,האם יש לכך הגבלה?

תשובה

 

ראשית צריך לקבל בלי נדר. ואח"כ כתבו הפוסקים שיעשה חשבון פעם או פעמיים בשנה ואז יפריש למעשר. אאל שדבר זה נאמר למי שעושה מאזן פעם או פעמיים בשנה אולם שכיר המקבל משכורתו כל חודש מן הראוי שינכה מיד עשירת ממשכורתו לצדקה. מיהו מי שאינו יכול עתה לתת צדקה ירשום ולכשירחיב יתן.

 

הרב יעקב אריאל |