מעשר בענבים

שאלה

האם צריך לעשות מעשר שני על ענבים? או שהם מעשר עני?

תשובה

השנה היא שנת מעשר עני ולכן יש להפריש מהענבים מעשר עני.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"ז אב תשע"ח 18:20