מעשרות בפלפל

שאלה

פלפלים מהערבה חברה gilad שנמכרים בארצות הברית . האם צריך לעשר?האם בברכה?

תשובה

שלום וברכה !

יש לעשר ללא ברכה.

אגרונום מוטי שומרון | ג' כסלו תש"פ 22:22