מכירת תרומת חמץ לגוי

שאלה

שלום האם כהן שברשותו תרומה (חמץ) יוכל למוכרה במכירת חמץ לגוי בפסח? תודה

תשובה

אם אתה כהן וקבלת כמתנות כהונה זהו ממונך ואתה יכול למכור אותו לגוי.

אם אינך כהן ואתה חייב לתת את התרומה לכהן, אין לך בה אלא טובת הנאה וטובת הנאה אינה ממון (רמב"ם הל' אישות פ"ה ה"ו) ולכן אינך יכול למוכרה.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ג שבט תשע"ח 8:59