מהי הכמות שמוציאים בפרשת תר"מ?

שאלה

כשאני קוטפת לימונים מהגינה 20 לימונים {בגודל אגרוף של ילד בן 5 } או כל פרי אחר או ירק. כמה צריך להפריש למעשרות ? 10% או 1% ? על כמה פרוטות צריך לחלל את המעשרות ? כמה פעמים אפשר לעשר על 1 ש"ח ?

תשובה

שלום

יש להוציא מעט יותר ממאית מהפירות (שלאחר אמירת נוסח ההפרשה חלק זה הוא התרומה ותרומת מעשר ששיך לכהן אך אינו ניתן לכהן הואיל וכולנו טמאים ואין אפשרות אפילו לכהן לאכול מהם) 

אך תוך כדי אמירת נוסח ההפרשה אנו ג"כ מגדירים שעשרית מן הפירות הם מעשר ראשון ועוד עשירית מן הפירות הם מעשר שני

המעשר שני הוא קדוש ובימיינו (שאין מקדש ואין טהרה)לא ניתן לאכילה אפילו בירושלים, אנו מחללים על מטבע בשווי פרוטה (שכיום ערך הפרוטה הוא כ7 אגורות) והפירות יוצאים לחולין ומותרים באכילה.

ואם כן ניתן לחלל על מטבע של שקל כעשר חילולים.

מעשר הראשון הם חולין ומותרים אף לישראל באכילה , אך יש חובה ליתנם ללוי, יש אפשרות לקיים מצוות נתינה ללוי  מבלי לתת את הפירות עצמם, ע"י פתרון של הלוואה למכירי לויים שהלוי מקבל הלואה בתחילת השנה הלוואה ממך וכל פעם שמפרישים מעשר ראשון זוכה בהם הלוי (מדין מכירי לווים) אך רוצה להשאיר את הפירות שזכה בהם בידך בתור חלק מפרעון ההלוואה שלאחר שמשאיר את פירות המעשר בידך הלוואתו מתכזזת במעט (כערך הפירות) . המנויים לבית האוצר למעשה מתקשרים עם לוי ויכולים לקיים מצות נתינת מעשר ראשון בצורה הראויה.כמו כן המויים לבית האוצר יש עבורם מטבעות לחילול מעשר שני בכל רגע נתון ואינם צריכים לטפל ןלשמור על מטבע מעשר שני בביתם.

להלן קישור לאתר בית האוצר בית האוצר

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | ט"ו חשון תש"פ 11:57