הפרשת תרומות ומעשרות על פירות חבירו

שאלה

שלום רב אחד העובדים בחברה הביא נקטרינות מהמשק שלו. לא הופרשו מהן תרו"מ. האם אני יכול להפריש תרו"מ מהפירות ?

תשובה

שלום רב. אתייחס למספר אפשרויות העולות מהשאלה.

א. אם העובד הביא לך מפירותיו, וודאי שהינך יכול להפריש מפני שעכשיו אלו פירותיך.

ב. אם הפירות הם שלו ואתה רוצה להפריש עבורו כדי להצילו מאיסור וכדומה, הדרך הטובה ביותר היא לבקש ממנו רשות להפריש ובמקרה כזה מותר להפריש בשבילו. אם לא נעים לך לשאול אותו, אין להפריש ללא רשותו אלא אם כן הוא נתן לך מפירותיו ובמקרה כזה תוכל להפריש מהפירות שניתנו לך על הפירות שנותרו אצלו גם ללא ידיעתו.


מקור: רמב"ם הל' תרומות פרק ד הלכה ב.

הרב שי לוי | כ"ט סיון תשע"ח 12:02