הפרשת תרומות ומעשרות ממיץ ענבים

שאלה

כיצד מעשרים מיץ ענבים טבעי ? (ענבים שנסחטו).

תשובה

שלום וברכה

יש להפריש תרומות ומעשרות ממיץ הענביםלאחר הסחיטה.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | ב' אלול תשע"ז 23:53