הפרשה מהיפה

שאלה

שלום לרב, מה מקובל היום לעשות בפועל בבתי אריזה ומפעלים עם הפירות שנקרא עליהם שם מעשר ראשון ומעשר עני? בהנחה ולא ניתנים ללוי, האם נשמט החיוב להפריש מן היפה ואפשר לכתחילה להפריש מן הרעה על היפה? תודה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכה


א. ראוי לתת מעשר ראשון ללוי. כך היה המנהג בירושלים וכך צריך לתת, ואפילו אם יבוא אדם ויגיד המוציא חברו עליו הראיה, עדיין יקשה מי התיר לגזול את השבט, אמנם אולי הלוי לא יכול להוציא אבל מי התירלבעל הבית לגזול (שאלה זו אמר לי הגר"מ אליהו זצ"ל). ועיין בספר מלא הקמח שמספר שנתנו תמיד לעניים על ידי מכרי עניים וכהנים. על כן ראוי לתת מעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעני. 

ברור שכאשר נותנים ללוי (או לכהן לפי דעת הרמ"א) יש לתת בעין יפה כפי שנותנים במעשר עני, וכפי שכתב במעשר והתרומה (פ"ה סעי' א). 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו אדר ב תשע"ט 23:05