הידרופוניקה לכלאיים ותרומות ומעשרות

שאלה

שלום בנוסה דומה ל https://www.toraland.org.il/שאלות-ותשובות/המצוות-התלויות-בארץ/כלאיים/שלום-אני-מתעניין-בקניית-מערכת-הידרופונית-גידול-על-בסיס-מים-ללא-אדמה-httpswwwverticocoilshop-רציתי-לדעת-לגבי-הנקודות-הבאות-1-איסור-כלאיים-2-תרומות-ומעשרות/ בניתי מארחת הידרופוני דומה רק שהצמחים המונחים בתוך החורים יונקים מתיפתופי מים שיורדים אליהם. האם גם בזה יש חשש כלאיים ? תודה !!

תשובה

שלום וברכה, 

לגבי איסור כלאיים במערכת הידרופונית יש מחלוקת הפוסקים ולמעשה במערכת מקצועית שהצמח בוודאי יגדל והמגדל מתכוון לגדל את הצמחים יש להחמיר. אמנם צריך לראות את המערכת כי אם כל צמח עומד בפני עצמו ומצוי בכעין עציץ עצמאי יש מקום להקל. וראה במאמר המצ"ב; וע"ע בס' הלכות הארץ, עמ' 175.

לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, גם בהקשר לכך יש מחלוקת הפוסקים, אך בזה יש מקום להקל ולפטור מחיוב תרומות ומעשרות אך זאת רק אם הצמח גדל במים בלבד. אם הצמח מצוי במצע גידול כל שהוא יש להחמיר. וכך פסק מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א בשו"ת באהלה של תורה ח"ד סי' מז עמ' 385-381; ועי' בס' הלכות הארץ, עמ' 39.

בברכה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ל' סיון תשע"ח 11:16