האכלת תרומות ומעשרות לבעלי חיים

שאלה

שלום. האם אפשר ואם כן באיזה תנאי לתת לבעלי חיים לאכול מעשרות(תרומה גדולה ותרומת מעשר) ממפעלי מזון גדולים? תודה

תשובה

ב"ה


שלום וברכה

כתשובה לשאלותיך אודות האכלת תרומות ומעשרות לבעלי חיים:

תרומה גדולה ותרומת מעשר

א. הנה לגבי תרומה גדולה ותרומת מעשר מותר רק להאכיל את התרומה לבעלי חיים שהוקנו לכהן. ולכתחילה עדיף שכבר לפני ההפרשה ירטיבו את הפירות המיועדים לתרומה, כך שבשעת ההפרשה התרומה טמאה, אולם יש המקילים לעתים גם להאכיל תרומה טהורה. 

ב. כשמאכילים פירות או ירקות של תרומה אין להאכיל את הבע"ח בידים אלא להניחה במרחק מה מהם.

  1. ג. יש לדאוג שאנשים לא יאכלו בטעות מהירקות המואחסנים כתרומה לא יטעמו מהפירות. 
  2. ד. לכתחילה אין להאכיל בתרומה זו בהמות מבכירות שגוי שותף בהן.
  3. ה. כשמדובר על תרומה טהורה, אין להרטיב את התרומה ואין להשחיתה בידים.
  4. ו. כיוון שלא מבערים קדשים בשבת יום טוב, וגם תרומה בכלל, וכיוון שהאכלת בעלי חיים היא סוג של "ביעור"  מן העולם, ולכן אסור להאכיל תרומה ותרומת מעשר לבהמת כהן בשבתות וימים טובים 

מעשר ראשון ומעשר עני

מותר להאכיל פירות אלו, בסיום נוסח ההפרשה, כמו שמותר לך לאכול מהפירות הללו, ואם מדובר על פירות שהופרשו מטבל ודאי צריך לעשות הסכם נתינה עם הלוי או העני בהלוואה מראש, ולהקנות לו באופנים האפשריים עפ"י ההלכה ולאחר מכן להתקזז איתו, ואז אפשר לתת את הפירות הללו גם לבעלי חיים כי הם אינם קדושים.


מעשר שני 

מותר לתת לו פירות של מעשר שני לאחר נוסח ההפרשה, היות וכיום פודים את הפירות על המטבע כך שהפירות יצאו לחולין.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב  

הרב אהוד אחיטוב | ו' אדר תשע"ט 14:34