גינה פרטית - האם קובעת למעשר

שאלה

שלום לכם, רציתי לשאול כמה שאלות בהלכות מעשרות א האם גינה פרטית שסביב הבית תמיד יהיה לה דין של חצר? ואיזה מציאות זה גינה שפוטרת ממעשרות אולי רק חצר שרחוקה מהבית? ב האם אדם שהכניס פרי בודד מחצר המשתמרת לבית דרך חלון נפטר ממעשרות?

תשובה

ב"ה

לכבוד

אלון אוריאלי

שלום וברכה 

כיום גינה פרטית, נחשבת כחלק מהחצר שסביב הבית, ובוודאי די באחת מההגדרות, לחצר הקובעת למעשר בכדי שתחשב כחצר, או שהיא ננעלת באופן כזה או אחר, ואף אם אין הדבר כן, הרי שאם אדם מסתובב בה ללא סיבה, שואלים אותו מה הוא מחפש כאן. ואף שדעת החזו"א שהחצרות שלנו אין להם דין חצר כי אינם משמשים לתשמישי דירה של כביסה אפייה וכדו', אך למעשה לא מקילים כדעתו.

אכן אם אדם יש לו גן ירק שהוא שטח בפני עצמו, היא הגינה שעליה דברו חז"ל שאינה קובעת למעשר.   

פרי בודד שנקטף בודד מהעץ בחצר (לא פרי בודד ), עוד לא נגמרה מלאכתו, ולכן בכל מקרה אינו נקבע למעשר אף שייכנס לבית. ואם נגמרה מלאכתו ברחוב ללא חצר, ונכנס לחלון כפרי בודד, לא נקבע למעשר, כי לא נכנס דרך הפתח הראשי. אך מותר לאכול ממנו רק אכילת עראי.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 


הרב אהוד אחיטוב | י"ח שבט תש"פ 14:40