תרומות ומעשרות מתפוז

שאלה

אמא שלי היתה אצל מכרה חילוניה והביאה היום (כ’ טבת) תפוז -אחד- שקטפו מהעץ בגינה של חברתה.
האם יש בכלל להפריש תרומות ומעשרות מהתפוז- כלומר, האם הוא פרי של שמיטה או לא? האם יש לזה השפעה?
אם יש להפריש, איך? כמה? מה הנוסח?

אודה לכבוד הרב אם יוכל לפרט באופן ברור את כל השלבים ולהסביר. תודה!

תשובה

נראה שאם לא עשו שם היתר מכירה (וזה בדרך כלל בגינות) א"כ יש בעץ זה קדושת שביעית ואין להפריש ממנו תרומות ומעשרות. נראה שאפילו אם לא הפקירו את העץ הרי הוא קדוש בקדושת שביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |