תרומות ומעשרות מעצים ברחוב

שאלה

פירות הפקר אין צורך להפריש מהם תרומות ומעשרות, אפילו אחר שהוכנסו לבית.

שנה טובה, חתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

תשובה

האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדלו בעץ שברחוב (שלא שייך לאדם פרטי) לאחר שמכניסים אותם הביתה?

הרב יהודה הלוי עמיחי |