תרומות ומעשרות מבצל מתוקן

שאלה

הנחתי בצל מתוקן בתוך כלי חד פעמי עם מים, על מנת שישריש ויצמיח את עליו הירוקים. הכלי נמצא בתוך הבית. האם יש חיוב להפריש מעלים שצמחו תרו"מ או שמא אין צורך מכיוון שהם צמחו מבצל מתוקן, או שגדלו בתוך בית? אשמח אם הרב יפנה למעט מקורות בנושא.

תשובה

לעניין תרו"מ בבית כידוע נחלקו הראשונים בהפרשה בבית, דעת הרמב"ם שחייבים מדרבנן ואילו לראב"ד פטור לגמרי.
לגבי עציץ שאינו נקוב נפסק שחייב בתרו"מ מדרבנן.
הרמב"ם (מעשר פ"א ה"יא) פוטר בהשרישו מעצמם בתוך הבית (על פי התוספתא), ואולם נראה שאם זורע בבית בשביל שיגדל גם הרמב"ם יודה שחייב.

על כן נראה לי שמי שרוצה לגדל כך בצלים צריך להפריש ללא ברכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |