תרומות ומעשרות - לפי חנטה?

שאלה

האם צריך בהפרשת תרומות ומעשרות של פירות ללכת בתר חנטה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


יש ללכת לפי חנטה. אמנם לא ברור מהי החנטה, דעת התוס' תחילת הופעת הפרי ואילו לרמב"ם זה שלב עונת המעשרות, וזה כבר בשלב גמר הפרי.

בכבוד רב
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום שבי דרום

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו