תבלינים באדנית

שאלה

שלום לרב.
בעניין תבלינים באדנית, מי מהפוסקים מיקל לאכול מבלי להפריש תרומות ומעשרות?
תודה

תשובה

בסד

שלום וברכת הארץ
בתבלינים שהם נותני טעם בלבד יש הרבה שמקילים. כך משמע מתוס' במסכת נידה ויומא. וכך הורה הגר"ש ישראלי זצ"ל.

בברכת התורה הארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |