נענע - חיוב מעשרות

שאלה

מה דין הנענע לעניין חיוב מעשר

 

 

תשובה

מכיון שהנענע ראויה למאכל חייבים להפריש מהעלים והגבעולים תרו"מ.

 

 

הרב יעקב אריאל |