מעשר מנטיעות בחצר

שאלה

א. האם בגינה, שיש בה מיעוט עצי פרי אך רובה לצמחי נוי ומיעוטה להליכת בני אדם, חייבים להפריש תרומות ומעשרות באכילה בחצר ללא הכנסה לבית? [האם יש לה דין חצר או דין שדה?]
ב. כיוון ולרוב הפוסקים תורומות ומעשרות בזמן הזה מדאורייתא, האם ירדה חומרת ההפרשה מפירות שאינם דגן תירוש ויצהר שאף הם מדרבנן? האם יש לכך ביטוי הלכתי?

תשובה

שדה הוא מקום שאין הולכים בו, ועל כן החצרות שלנו הם בדין חצר. אפילו אם יש צמחי נוי עדיין מטיילים בתוכו.
לרוב הפוסקים תרומות ומעשרות מדרבנן, אולם גם בדברים שעיקרם דרבנן (ירק) ג"כ יש לדקדק בהפרשות. יש פעמים שמצרפים כספקות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |