לברך על מעשרות מצמח המורינגה

שאלה

מדוע לא לברך?
הרי לשו"ע והרמ"א צריך לברך ודעת הרמב"ם נשארה בספק. בנוסף, שדעת הרב אליהו על כל תבלין לברך.
תודה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

הברכה איננה מעכבת בהפרשה, ומכיוון שיש ספק בראשונים עדיף לא לברך.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |