הפרשת תרומות ומעשרות בשקדים

שאלה

קטפנו שקדים מהעץ שבביתנו ואיננו בטוחים שהגיעו לבישול כראוי לחיוב תרומות ומעשרות.
מאיזה שלב בישול מתחייבים בתו"מ, ואיך מודדים את זה?
תודה רבה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

בשקד מתוק השלב הקובע הוא כאשר האוכל נפרד מהקליפה החיצונה. משלב זה אפשר להפריש תרו"מ.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |