הפרשת תרומות ומעשרות באדנית

שאלה

ראיתי כבר מספר שאלות באתר, אבל רק יצאתי מבולבל. אשמח אם תוכלו לכתוב מספר מילים על הנושא.

מי שמגדל ירקות וצמחי תבלין באדנית במרפסת שמש (ללא גג). ברוב המקרים מדובר שיוצא פרי בודד בשל אחת לכמה ימים.
1. האם חייב במעשרות, ואם כן, האם בברכה?
2. האם מותר לאכול אכילת ארעי במרפסת בלי לעשר?
3. האם העובדה שלגג יש מחיצות משנה את הדינים הקודמים?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

1. ירקות בגג חייב להפריש בברכה. בגג ללא ברכה יפריש בלא ברכה.
2. צמחי תבלין (שלא נאכלים אלא נותני טעם ונזרקים) אין חיוב להפריש תרו"מ (אפילו בגינה) אלא לדעת הגר"מ אליהו זצ"ל כאשר מגדל לצורך שמוש בהם כתבלין.
3 . מרפסת שאין בה ד' על ד' היא חלק מהבית, אבל במרפסת הגדולה מד' אמות על ד' אמות אפשר לאכול אחד אחד.
4. מחיצות בד"כ אינן משנות, אלא א"כ זה הפך להיות מקום דירה קבוע.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |