הפרשת תרומה מצמחי תבלין - המשך

שאלה

האם הדין יהיה דומה במקרה שהתבלין גדל בתוך ההבית, נניח על השיש במטבח?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

לגבי ירקות בבית כידוע נחלקו הראשונים (רמב"ם, ראב"ד) ויש שהקלו בתבליני ירקות בבית, אולם דעת הגר"מ אליהו זצ"ל הייתה שאם מגדלים במיוחד בבית יש להחמיר ולהפריש בלא ברכה.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |