דיני ורד בר

שאלה

א.האם חייב ערלה?
ב. כאשר הינו גדל בפארק המרכזי, האם חייב מעשר?
ג. מה לברך עליו כשאוכלו טרי?

תודה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אנחנו לא אוכלים היום וורד והכל נעשה לנוי, ולרוב הדעות בנוי אין ערלה, ואין זה מאכל בריאים, ועל כן אפשר להקל ולא להחשיב כחייב בערלה. ומכיוון שזה בכיכר העיר, שם הכל הפקר, על כן אין חיוב בתרו"מ.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |