ביעור מעשר

שאלה

יש לי בבית מטבע לפדיון מעשר שני. והיום ביאור מעשרות ואיני בבית. האם אני יכול לחלל את המטבע על סוכר בריחוק מקום? או למצוא אדם שיגש לביתי ויעשה חילול בשליחותי?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


בגלל קדושת המועד השאלה הגיעה אלי רק לאחר החג ולאחר זמן הביעור. 


קיץ מבורך

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג ניסן תשע"ט 18:38